İzmir Bayraklı Özel Okul | Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi

Bizi arayın : 0 505 615 53 01

Bize e-posta : info@egealsancak.com.tr

Anaokulu

ANAOKULU

Okul öncesi dönem, çocukların gelişim hızının ve öğrenme potansiyelinin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bedensel, zihinsel ve dil gelişimleri büyük ölçüde tamamlanır, kişilikleri şekillenir. Ege Alsancak Koleji Anasınıfımızda İngilizce dil eğitiminin temelleri atılmaktadır. Yabancı dil eğitimi ile birlikte öğrencilerimiz, farklı gelişim alanlarını desteklemek amacı ile müzik, yaratıcı drama, beden eğitimi, bale, satranç, akıl oyunları, dans, görsel sanatlar ve seramik derslerini almaktadırlar. Okul öncesi olarak hedefimiz, bilimsel düşünen, özgüven ve öz saygısı yüksek, insan haklarına saygılı, barışçıl, Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hareket eden bireyler yetiştirmektir. Özel Ege Alsancak ailesi olarak öğrencilerimizin fikirlerine değer verilen sorularına cevap bulan çocuklar, yaşam boyunca karşılaşacakları sorunlara çözümler üreten çocuklar olacaktır. Geleceğimiz, umutlarımız, yarınlarımız çocuklarımızın bu önemli döneminde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz.


İNGİLİZCE

0-6 yaş dönemi dil gelişiminin en yoğun ve verimli olduğu dönemdir. Her türlü yeni kelimeyi, kelime dağarcıklarına yüklemeye açıktırlar. Bu noktadan yola çıkan ana sınıfı dil öğretmenlerimiz çocuklarımıza İngilizceyi haftada 5 ders saati olarak vermektedirler.

Anasınıflarımızda yerli ve yabancı İngilizce öğretmenlerimiz küçük yaşlarda hedef kültürü tanıtmak için öğrencilerimize yoğun pratik İngilizce programları uygular. Öğrencilerimiz oyunlar ve eğlenceli dersler eşliğinde İngilizce becerilerini geliştirirken kendi yaratıcı özelliklerini de keşfederler. Yabancı öğretmenlerimiz çocuklarımıza özellikle günlük konuşma İngilizcesi edinmelerinde özel projeler uygular. 


English Class ( İngilizce Sınıfı) Sadece İngilizce dersleri için özel olarak dizayn edilmiş Anasınıfı İngilizce dersliklerimizle öğrencilerimiz hem motive edici hem de teknolojik bir ortamda İngilizce öğrenmektedir.
Avrupa Birliği projelerinden olan E-Twinning projeleri kapsamında öğrencilerimiz küçük yaştan itibaren Avrupalı yaşıtlarıyla kardeş sınıf etkinlikleri gerçekleştirirler. İnteraktif olarak Avrupa’nın birçok ülkesinden öğrencilerle iletişime geçen çocuklarımız yabancı arkadaşlıklar elde ederken İngilizcelerini de gerçek yaşamda kullanma fırsatı elde ederler.

English Night
Bir yıl boyunca elde ettikleri deneyimleri kültür ve sanatla taçlandırarak velilerimize sunduğumuz İngilizce gösteriler öğrencilerimize küçük yaşlarda özgüven duygusunu kazandırır.
Beden Eğitimi
Alsancak Koleji olarak anasınıfına verdiğimiz spor eğitimi ile hedefimiz zihinsel, fiziksel, ruhsal açıdan gelişmiş ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencilerimize bale ve jimnastik eğitimi vererek fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaktayız.

Satranç ve Zeka Oyunları
Öğrencilerimizin Zihinsel gelişimlerini destekleyerek dikkatlerini tek bir konu üzerine toplama ve süratli bir şekilde doğru karar vermelerine katkı sağlamak amacıyla derslerimiz planlanmaktadır