İzmir Bayraklı Özel Okul | Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi

Bizi arayın : 0 505 615 53 01

Bize e-posta : info@egealsancak.com.tr

ilkokul

Özel Ege Alsancak Koleji olarak hedefimiz; öğrencilerimizin, akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve spor alanlarında da başarılı olmalarını sağlamaktır. Kendilerini ifade edebilmeleri her alanda yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmek için akademik, kültür, sanat ve spor derslerimiz proje bazlı olup yaşamın her alanı ile ilişkili olarak gerçekleştirilmektedir.


Öğrencilerimizin yaptığı projeler desteklenmekte ve kendilerine rehberlik edilmektedir. Derslerde yapılan münazara ve tartışmalar öğrencilerimizin soran, sorgulayan, eleştirel bakabilen bireyler olmaları sağlanmaktadır. Sayısal derslerimizde uygulanan yöntem ve tekniklerle analitik düşünme becerileri geliştirilmekte ve yaşamlarında da kullanmaları için fırsat verilmektedir.


Günümüz teknolojisini iyi kullanan ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilen kişiler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Yabancı diller bölümüzde, öğrencilerimizin, kendilerini ülkemizde ve dünyada hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilecekleri seviyede İngilizce ve Fransızca dil eğitimi vermektedir.


​Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisimizce de öğrencilerimizin hem duygusal hem de psikososyal olarak gelişimleri takip edilmekte ve desteklenmektedir.


Öğrencilerimizi mutlu, doğayı ve çevreyi koruyan, iyi insan ve iyi vatandaş, değerlerine sahip çıkan ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf eden saygılı, kültürlü ve donanımlı ve iyi meslek sahibi olabilecek bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimizdir