İzmir Bayraklı Özel Okul | Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi

Bizi arayın : 0 505 615 53 01

Bize e-posta : info@egealsancak.com.tr

insan kaynakları


Özel Ege Alsancak Eğitim Kampüsüne gösterdiğiniz ilgiden dolayı size tesekkür ederiz.


İşe Alım Süreci ve Başvurular
Özel Alsancak Eğitim Kampüsü tarafından belirlenen kadro ihtiyaçları internet, e-posta, gazete ilanı vb. yöntemler kullanılarak duyurulmaktadır.

Özel Ege Alsancak Eğitim Kampüsü ailesi içinde yer almaya istekli kişilerin iş başvurularını, internet ortamından İlgili kişiler tarafından doldurulan başvuru formları kurum yöneticilerimiz tarafından dikkatli bir şekilde incelenmekte, kadro ihtiyaçları doğrultusunda uygun adaylar yüz yüze görüşme amaçlı kuruma davet edilmektedir.

Öğretmen Başvurularında Aranan Koşullar

1. Başvurduğu kadro dalına uygun lisans bölümlerinden mezun olmak,

2. Eğitim Fakültesi dışında mezuniyetlerde Pedagojik Formasyon Belgesi’ne veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi’ne sahip olmak,

3. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji dallarında, alan bilgisinin yanı sıra İngilizce ders anlatma deneyimine ve MEB atama ölçütlerine sahip olmak,

4. Daha önce bir özel öğretim kurumunda çalışmış olmak (tercih sebebi).

Yapılan iş başvurusu, genel başvuru olarak değerlendirilmekte ve iki yıl süreyle aday veri tabanında gizlilikle saklanmaktadır. Adayın niteliklerine uygun bir kadro olduğu takdirde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. (İlan ile başvuru yapacaklar için bu madde geçerli değildir)

Şahsi öz geçmişinizi formla birlikte gönderdiğinizden emin olunuz.

Özel Ege Alsancak Eğitim Kampüsü, başvuru sahiplerinin referanslarını başvurularına eklemelerini ve mümkün olan durumlarda, yüz yüze görüşmeye davet edildikleri takdirde, mümkün olabiliyor ise, iki adet tavsiye mektubunu sunmalarını özellikle önermektedir. Tavsiye mektuplarınızı yazan kişileri akraba veya arkadaşlarınızdan seçmek yerine; sizi tanıyan hocalarınızdan ve/ya çalıştığınız kurumlardaki üstlerinizden tavsiye mektubu almanızı önermekteyiz.

Sadece yüz yüze görüşmeye çağrılan başvurulara, kurumun olumlu veya olumsuz kararı resmi olarak bildirilmektedir.


ÖNEMLİ: Başvurularınızı aşağıda yer alan formları doldurarak yapınız. Doldurduğunuz çevrimiçi formlar sistemimizde kaydedilecek ve otomatik olarak İnsan Kaynakları e-posta adresine (yonetim@egealsancak.com.tr) yönlendirilecektir. İstenilen formata uygun gönderilmeyen başvurular değerlendirilmeye alınmayabileceği konusunu gözden kaçırmayınız.