İzmir Bayraklı Özel Okul | Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi

Bizi arayın : 0 505 615 53 01

Bize e-posta : info@egealsancak.com.tr

Matematik

MATEMATİK

Alsancak Koleji’nin geleceğe koşan yüzüyle birlikte matematik bölümü en etkili, kalıcı ve nitelikli öğrenmenin

somuttan görsele, görselden soyuta uzanan bir yol olduğunu düşünür. Bu hedefle öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini merkeze alan bir öğretim modeli oluşturulur. Program çerçevesinde konuların derinlemesine ve etkili öğrenimi temel alınır. Öğrencilerin problem çözme yoluyla düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma, uygulama ve biliş üstü becerilerini geliştirmek hedeflenir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak onları temel alan bu yapıda elbette ki çağımızın gereği olan teknolojiden de faydalanılır. Matematik sınıfları interaktif öğrenme ortamları olarak kullanılıp, akıllı tahta yardımıyla öğrencilerin bilgiyi ezberlemeleri yerine bilginin öğrenilmesini sağlanır.

Matematik programının sarmal ve hiyerarşik yapısı nedeniyle bir konu tam olarak öğrenilmeden yeni bir konuya geçmemek prensip edinilir. Tam öğrenme modeliyle paralellik gösteren bu çalışmada sık pekiştirmeler  yaptırılarak konunun derinlemesine öğrenimi sağlanır. Aynı zamanda bu ilke, her bir kazanım için çeşitli modeller ve materyaller ile desteklenir. Dersler strateji oyunları ve zekâ sorularıyla ilişkilendirilerek matematiğin bir diğer yanı da gösterilir.

Tüm bunların yanında Alsancak Koleji Matematik Bölümü Tübitak’ın düzenlediği proje ve olimpiyat çalışmalarına, uluslararası matematik yarışmalarına öğrencileriyle beraber titizlikle hazırlanır. Dünya Pi Günü gibi özel günlerde çeşitli etkinlikler düzenlenerek matematiğin önemi noktasında farkındalık sağlanır.