İzmir Bayraklı Özel Okul | Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi

Bizi arayın : 0 505 615 53 01

Bize e-posta : info@egealsancak.com.tr

Sosyal Bilimler

SOSYAL BİLGİLER

Bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren; insanın sosyal ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; bireyin toplumsal kimliğini oluşturmasında yardımcı olan öğretiler bütününe Sosyal Bilgiler diyoruz.

 

Sosyal Bilgiler Bölümü olarak amacımız Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip demokrasi kültürünü

özümsemiş, araştıran, eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, yaşama etkin katılan, doğru karar verebilen, bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunan ve bu yaklaşımı yaşama geçirebilen öğrenciler yetiştirmektir.Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş  nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra, yaşadığı çevrenin sorunlarına bilimsel tavırla çözüm getiren; içinde yaşadığı toplumda örnek gösterilen donanımlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak en önemli görevimizdir.

 

Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizde biz, insanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dinin, doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkıda bulunmayı, öğrencilerin inançlarını akılla bütünleştirmeyi, İslam dinin ve kendi kültürünün gerekliliklerinin yanı sıra diğer dinleri ve kültürlerini bilip, saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirmelerini ve laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün garantisi olduğunu benimsemelerini sağlamaktayız.