İzmir Bayraklı Özel Okul | Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi

Bizi arayın : 0 505 615 53 01

Bize e-posta : info@egealsancak.com.tr

Turkce ve Edebiyat

TÜRKÇE VE EDEBİYAT

Türkçe dersimiz; dil bilgisi alanlarının okuma, dinleme/izleme, konuşma ve yazma becerileriyle bir bütünlük içinde işlenir. Bu dersin amacı öğrencilere Türk dilini tüm zenginliğiyle tanıtmak, dil bilincini geliştirmek, edebi metinler aracılığıyla estetik zevk kazandırmak, tarihi akış içinde kendi kültürünü ve düşüncesini metinlerde belirlemek, yerelden evrensele açılan bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır.

 

Türkçe dersi, öğrencilerde doğal olarak var olan dil becerilerini, zaman içinde geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin

öğrendiklerini pekiştirmeleri için, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini, yorum ve düşünce üretme yetilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar yapılır. Türkçenin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklere dikkat çekilir; öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendi metinlerini oluşturmalarına olanak sağlanır. Bunun için yine dille yaratılmış ürünler aracılığıyla yaratıcılığı destekleyen, ilgi duydukları alanları ortaya çıkaran proje çalışmalarıyla her öğrenci öğrenme sürecine katılır.

 

Yaratıcı okuma etkinlikleriyle öğrenci düzeyine uygun, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş, her yıl için en az on kitabın okunması sağlanır. Öğrenciler bu kitaplarla ilgili okuma süreci içinde yaptıkları sınıf içi çalışmaların yanı sıra okudukları kitapların sunumlarını yaparlar. Yaratıcı okuma etkinlikleri canlandırma, maketini yapma, görselle ifade etme, duyguları renklere ve resme dökme, duvar gazetesi yapma, kitapçık hazırlama gibi çalışmalarla desteklenir.

Öğrencilerin yurt içi, yurt dışı, il, ilçe ve okul çapında yapılan yarışmalara katılmaları sağlanır; okunan kitapların yazar ve şairleri başta olmak üzere sanatçılarla söyleşi ve kitap imza günleri düzenlenir.