İzmir Bayraklı Özel Okul | Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi

Bizi arayın : 0 505 615 53 01

Bize e-posta : info@egealsancak.com.tr

Vizyonumuz

Vizyonumuz


  • Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen, aklın ve bilimin ışığında günümüz koşullarına ve hızla gelişen dünyanın gereksinimlerine yanıt verebilen,
  • Etkili, ne istediğini bilen, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen,
  • Bu hedeflere ulaşmak için yöntem üreten, araştıran, soran, sorgulayan,
  • Yeni teknolojilere uyum sağlayan,
  • İnsan haklarına saygılı, çağdaş, hoşgörülü, çevre bilincine sahip,
  • Eğitim modeli temelinde ana sınıfından üniversiteye kadar her kademede kaliteli eğitim veren,
  • Bu eğitim modeline olanak sağlamak için her türlü fiziksel altyapı, teknolojiyi sunan, öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel ve psikolojik olarak doğru gelişimini amaçlayan,
  • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini öne çıkaran,
  • Atatürkçü, güvenilir, dinamik ve çağdaş bir eğitim kurumu olmaktır.